FUMAK là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm cơ khí như máy hàn, máy khoa, máy đục....