Tìm hiệu về học viện quân y

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.

Các giai đoạn phát  triển:

Trường Quân y sĩ Việt Nam (1949 – 1957),

Trường sĩ quan Quân y (1957 – 1962),

Viện nghiên cứu Y học Quân sự (1962 - 1966)

Đại học Quân y (1966 – 1981)

Học viện Quân y (1981 đến nay)

 

học viện quân y

Học viện quân y đã chế ra nhiều sản phẩm thuốc có giá trị thực tiến cao để phục vụ công động

 

Sản phẩm tỏi đen học viện quân y là một sản phẩm do các bác sỹ, các nhà khoa học của học viện Quân Y sáng chế và được nhà nước công nhận.