Với tiêu chí: Kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng vật tư đầu vào – sản xuất đúng quy trình - dịch vụ kịp thời - duy trì ổn định tiêu chí để các sản phẩm xuất xưởng luôn luôn đảm bảo chất lượng. Chính nhờ đó, Công ty rất tự tin cung cấp các sản phẩm Hương Quế vào các hệ thống siêu thị của Việt Nam và hệ thống bán lẻ của nước ngoài mới vào theo xu hướng hội nhập hiện nay cũng như một số hệ thống bán lẻ, cửa hàng thuốc và hệ thống Footcare nước ngoài.
Một số thành tích Mà Hương Quế đạt được trong những năm qua