Minh Hưng Group bao gồm một nhóm các công ty độc lập về mặt tài chính, sử dụng chung thương hiệu Minh Hưng nhằm tăng năng lực cạnh tranh, hợp tác cùng phát triển.

Ban lãnh đạo Minh Hưng Group luôn coi trọng yếu tố phát triển con người, xem Công ty là ngôi nhà lớn và là nơi gắn kết, phát triển hài hòa các mối quan hệ cộng sinh.

Sự thấu hiểu và nhất quán tinh thần làm việc “Tận tâm – Tận trí – Tận lực – Tất thành công” của tập thể gần 6000 Cán bộ công nhân viên là một sức mạnh mà Minh Hưng Group luôn tự hào.

Thương hiệu Chamcham

Go to top