Cleansui là thương hiệu thiết bị lọc nước hàng đầu tại Nhật Bản, trực thuộctập đoàn Mistubishi Rayon.

CleansuiMitsubishi Rayon bắt đầu hình thành vào năm 1933 như là một nhà sản xuất các loại sợi nhân tạo. Trải qua nhiều thập niên, Công ty đã tích lũy những bí quyết có giá trị trong sản xuất sợi tổng hợp và nhựa hữu cơ. Mitsubishi Rayon đã phát minh ra "sợi màng rỗng" phân nhánh và ứng dụng chúng vào các sản phẩm bền vững liên quan đến nước sạch cho con người.

Cleansui

Cleansui là thương hiệu lớn về các thiết bị lọc nước hàng đầu Nhật BảnCleansui luôn tự hào với những sáng chế công nghệ lọc nước ưu việt được áp dụng toàn cầu, đặc biệt là công nghệ sợi màng rỗng. Hiện nay Cleansui là thương hiệu lớn về các thiết bị lọc nước hàng đầu Nhật Bản

Thương hiệu Cleansui

Go to top